Строителство и ремонти

Ако четете този текст вие вече знаете правилния подход за успешна реализация на вашия бъдещ проект.

ВИАЛ ДИЗАЙН СТУДИО предлага пълна реализация на всеки създаден от студиото интериорен проект. Този вид услуга има за цел да улесни максимално един ремонт и неговото обзавеждане. Нашите клиенти могат да се възползват и да ни ангажират напълно за реализацията на обекта. Ние можем да ви предложим решения за всички етапи от СМР /Строително монтажни работи/ до изработката на мебели и други довършителни неща.

Всеки изготвен интериорен проект е строго индивидуален и затова оферта може да получите само след приключването му. 

Реализация на обект

В услугата се включват следните позиции:

1Изготвяне на количествени сметки
Съставят се таблици на продукти и материали заложени в проекта като се пресмятат техните количества, квадратури или линейни метри, които са необходими за изготвянето на точни и коректни оферти.
2Изготвяне на таблица и оферта за всички процеси по СМР
Подробна описана таблица с цени на всички етапи свързани със строително монтажните работи.
3Подбор/избор на екип/бригада за СМР
Спрямо проекта и бюджета се обръщаме към различни специалисти и бригади, които да отговарят на условията.
4Посещения до магазини/шоуруми/складове с/без клиента
При необходимост се посещават на място търговски обекти с или без клиента.
5Складиране на стоки и материали в наш склад
При необходимост всеки наш клиента има възможност да складира при нас стоки и материали, които са само част от интериорният проект /до 3 месеца/.
6Провеждане на срещи в офиса/обекта с всички ангажирани лица и фирми
Срещите се провеждат след предварително уговорен ден и час, като целта е да се запознаят участниците с проекта и да се уточнят на всички детайли по него.
7Изготвяне на линеен график СМР
След уточняване на всички детайли по обекта се прави линеен график със срокове и плащания за всеки етап от СМР.
8Регулярни посещения и проверки на обекта
Нашият екип извършва регулярни посещения и проверки на обекта, с цел качествен контрол върху изпълнението.
9Организиране и координиране на доставки на материали и продукти по СМР
Необходимите материали и продукти се осигуряват преди започване на конкретният етап.
10Извършване на проверка и приемане на всички завършени етапи от СМР
Срещата задължително се провежда заедно с клиента за да се приеме обекта.
11Изготвяне на оферта мебели по поръчка
Спрямо дизайна на мебелите се обръщаме към подходяща мебелна фирма за да направи оферта.
12Провеждане на среща с избраната мебелна фирма
Провеждане на среща с мебелисти за уточнява на материали, механизми, вътрешно разпределение на мебели и други детайли
13Организиране и координиране на доставка и монтаж мебели
Непрекъснато сме в комуникация с мебелната фирма за всички възникнали въпроси по време на работният процес. Уточняваме ден за взимане на размери, производство и монтаж.
14Приемане на обект след монтаж на мебели
Провежда се оглед на обекта и се проверяват възложените задания по одобрен проект. При неточности се изготвя констативен протокол и се отсраняват в най-кратки срокове.
15Организиране и координиране на довършителни дейности след етап СМР и етап Мебели
Монтаж на ел.компоненти и осветителни тела, пердета и завеси, отстраняване на щети появили се по време на ремонта, монтажни дейности по аксесоари и санитария бани и тоалетни, монтажни дейности первази, лайсни и други декоративни елементи., почистване на обект – извозване на боклук
16Извършване на финален оглед с клиента за приемане на обект
След одобрение от страна на проектантите и клиента обекта се счита за завършен и приет без забележки. При неточности се изготвя констативен протокол и се отстраняват в най-кратки срокове.